Τρίτη 12 Ιουνίου 2018

ΕΣΔΑ: Αφίσσα του IFB για μάρτυρες του Αφρίν

Ελληνικά

Τίτλος(μετάφραση απο Κούρδικά): Στο Αφρίν ο διεθνιστικός αγώνας θα νικήσει τη φασιστική κατοχή.

Οι μάρτυρες σύντροφοι απο την Ευρώπη, την Τουρκία και τη Ροζάβα-Κουρδιστάν δείχνουν με τις πράξεις τους πως ο αγώνας ενάντια σε φασιστικά καθεστώτα και η υπεράσπιση της ελευθερίας είναι κοινή υπόθεση των καταπιεσμένων και όλης της ανθρωπότητας.


ΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΦΡΙΝ
ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΕ ΤΗ ΡΟΖΑΒΑ
ΟΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ
English

Title(translated from Kurdish): In Afrin the internationalist struggle will win the fascist occupation.

The fallen conrades from Europe, Turkey and Rojava-Kurdistan show by their actions that the struggle against fascist regimes and the defence of freedom is a common cause of the oppressed and all humanity.


VICTORY TO AFRIN’S RESISTANCE
SOLIDARITY WITH ROJAVA REVOLUTION
THE FALLEN FIGHTERS OF FREEDOM ARE IMMORTAL

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου